Gwarancja wykonania

Wykonanie filara

Wykonanie zbrojenia

Wykonanie zbrojenia

do wykonywania słupów, kolumn, filarów.

Nakładanie rur szalunkowych na przygotowane zbrojenie

Nakładanie rur szalunkowych na przygotowane zbrojenie.

Gotowe rozszalowane filary.
UWAGA: Filar należy rozszalować po upływie 3-5 dni po wypełnieniu szalunku betonem.

Gotowe rozszalowane filary

Gotowe rozszalowane filary.

do wykonywania słupów, kolumn, filarów.

Elewacja budynku z filarami wykonanymi przy użyciu rur szalunkowych

Elewacja budynku z filarami wykonanymi przy użyciu rur szalunkowych.

do wykonywania słupów, kolumn, filarów.

design & powered by